how_we_work icon investors icon logo-large icon logo-small icon the_company icon the_team icon

Om Altor

Företaget

Altor Funds har tillsammans med sina rådgivare kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors och St. Helier. Vi är specialiserade på att köpa och utveckla medelstora nordiska företag och vi äger idag knappt 30 företag med totalt drygt ca 60 000 anställda. I snitt har vi varit ägare för våra bolag i drygt sex år, men i flera fall betydligt längre än så. Tidsperspektivet i våra beslut går dock långt bortanför vårt ägande, vi vill bygga framgångsrika företag som är uthålliga för framtiden.

Hur vi arbetar

Vi sätter, tillsammans med ledningen i bolaget, en tydlig strategi med ett antal tydligt definierade mål. Vi utmanar oss själva och bolaget genom att jämföra oss med de som är världsbäst i samma bransch - och vi vill verkligen bli bättre än dem. Vi vill dessutom att tidigare ägare behåller ett ägande i bolaget så att vi kan utveckla bolaget tillsammans med dem. Det har vi gjort i de flesta av våra bolag, däribland Byggmax, Dustin och PIAB.

Teamet

Våra nordiska experter och rådgivare har lång erfarenhet av att utvärdera affärsmöjligheter och skapa rätt förutsättningar för företagsutveckling vilket gör att vi kan vara väldigt aktiva som ägare och vi har en ambition att tillföra både en generell kunskap och unik spetskompetens. Det vi lär från ett företag kan många gånger användas i företag från samma industri eller i bolag med liknande förutsättningar och problem.

Investerare

Investerarna i Altors fonder består av flera typer av institutioner från olika delar av världen. Nära 80 procent av investeringarna i vår senaste fond kommer från andra länder, utländska investerare som därför bidrar till investeringar i nordiska företag. Bland investerarna återfinns allt från amerikanska universitetsstiftelser som Harvard och Yale till svenska allmänna pensionsfonder som tredje AP-fonden. Våra bolag har utvecklats mycket bra, vilket gör att avkastningen för våra investerare har varit god, Historiskt har den har legat på drygt 20 procent i nettoavkastning per år.

Mer utförlig information om Altor hittar du på vår internationella hemsida.

Företagsberättelser

Bolagen som ägs av Altor har genomgått fantastiska förändringsresor. Nedan kan du se en kort film om CTEK som är ett exempel på detta. Nedan finner du också några tankar från Jon Lind på CTEK och Mikael Bengtsson på Byggmax om hur det är att vara på en ledande position hos ett företag som förvärvats av Altor. Mer utförlig information om våra företag hittar du på vår internationella hemsida.

Kontakt

Altor Equity Partners AB
Jakobsgatan 6111 52StockholmSweden
Tel: +46 8 678 9100 – Fax: +46 8 678 9101 E-post: info@altor.com

Presskontakt: Tor Krusell, Informationschef
Tel: +46 70 543 87 47 – E-post: tor.krusell@altor.com